تاريخچه
شرکت نیر پارس در سال 1337 تاسیس و از سال 1386 به گروه مپنا ملحق و عهده دار وظايف اجراي پروژه هاي ميان دستي و پائين دستي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي به صورت كليد در دست شده است...

درباره شركت
شرکت نیرپارس به عنوان یک بنگاه اقتصادی دانش محور با اتکا بر کارکنان خلاق و کارآمد و با بهره گیری از دانش، ظرفيت و توانمندیهاي داخلي ضمن رعايت تعهدات اجتماعي و زيست محيطي خدمات خود را در چارچوب معیارهای اصلی زمان، هزینه و کیفیت با تعامل کارا و موثر با تمامی ذينفعان عرضه می نماید...
توانایی ها و خدمات
شرکت نیرپارس بعنوان بازوی اجرایی گروه مپنا در بخش نفت، گاز و پتروشيمي عهده دار وظائف طراحی ، تامین، ساخت، نصب و راه اندازی بوده که هم اکنون پروژه های زیر را در دست اقدام دارد...
سیستم مدیریت یکپارچه
مدیریت ارشد و یکایک کارکنان شرکت نیر پارس به منظور تضمین اجرای خوب کارهای طراحی، خرید و ساخت پروژه ها تحت لوای سیستم مدیریت یکپارچه اجرای صحیح سیستم مدیریت کیفیت را پی کیری می نمایند...