فاز 14 پارس جنوبی

حوزه فعاليت

مهندسی، خريد، کارهای ساختمانی، نصب و راه اندازی، واحدهای یوتیلیتی و تعدادی از واحد های فرایندی

 • 106 ایستگاه کمپرسور و اندازه گیری گاز
 • 108 واحد بازیافت گوگرد
 • 109 واحد پالایش آب اسیدی
 • 120 سیستم توزیع برق
 • 121 واحد تولید و توزیع بخار
 • 122 سیستم سوخت رسانی
 • 123 واحد تامین هوای ابزار دقیق
 • 124 واحد تولید و ذخیره سازی نیتروژن
 • 125 سیستم برداشت آب دریا
 • 126 آب شیرین کن
 • 127 سیستم تامین آب بدون املاح
 • 128 واحد تولید آب آشامیدنی
 • 129 واحد تصفیه پساب صنعتی
 • 130 سیستم آب آتشنشانی
 • 131 سیستم دیزل ژنراتور اضطراری
 • 132 سیستم خنک کننده آب
 • 144 واحد جامد سازی و ذخیره گوگرد
 • 146 واحد ذخیره سازی مواد شیمیائی
 • 163 ساختمان آتشنشانی
 • 165 تالار بازدید (ساختمان گالری)
 • پست برق و ترانس اصلی
 • سیستم برداشت از آب دریا شامل پمپها از ورودی تا تاسیسات خط لوله 42 اینچ خروجی گاز تا خط سراسری انتقال گاز به طول3 کیلومتر
 • تجهیز کارگاه و انجام کارهای ابنیه و ساخت دفاتر اداری
 • خطوط لوله واحد ها به همراه سازه های مربوطه

مشخصات

کارفرما شرکت نفت و گاز پارس
محل کنگان
نوع قرارداد EPC