تامین و نصب توربو کمپرسورها فاز های 13 و 22-24 واحد 106 ایستگاه تقویت فشار گاز

حوزه فعاليت

طراحي، تامين، ساخت، تحويل و نظارت بر نصب و راه اندازي 16 دستگاه توربو کمپرسور واحد 106 ایستگاه تقویت فشارگاز خروجی از پالایشگاه فازهای 13و 24-22 پروژه توسعه میدان گازی پارس جنوبی

مشخصات

کارفرما شرکت پترو کاران شفق کیش
محل کنگان
نوع قرارداد PC